Droga św. Jakuba w Polsce

Informacje

W roku 2004 rozpoczęto w Polsce wytyczanie i znakowanie pierwszych odcinków Drogi św. Jakuba, jako części europejskiej sieci Camino de Santago. Dziś przez nasz kraj prowadzi już blisko 6 tysięcy kilometrów szlaków oznakowanych symbolem muszli. Dzięki nim można przejść także z Litwy, Rosji, Ukrainy i Słowacji do Niemiec i Czech.

Dlaczego Camino w Polsce?

 • Bo bliżej. Na pewno łatwiej wybrać się na szlak spontanicznie, z dnia na dzień, choćby i na weekend, niż planować na wiele tygodni naprzód, rezerwować lot, przesuwać obowiązki w domu i w pracy.
 • Bo nie ma bariery językowej, a to rzecz ważna (nie tylko) dla nieśmiałych.
 • Bo pielgrzymowanie mamy w Polsce mocno osadzone w sercu i w głowie.
 • Bo pielgrzym odnawia się w drodze i ożywia oblicze ziemi. Tej ziemi.
 • Bo o tę ziemię dbamy oszczędzając jej spalin, a i czasem jakąś butelkę czy papier z drogi się podniesie.
 • Bo Droga pokazuje znane na pozór zakątki z zupełnie innej strony. I to, jak wiele jest wokół nas miejsc mniej znanych, a ciekawych, miłych, intrygujących i pięknych.
 • Bo można zobaczyć, jak wiele łączy nas wszystkich na tym wspaniałym kontynencie, Europie, i że wszystkich nas ciągnie na Koniec Świata.
 • Bo od progu własnego domu najłatwiej zacząć swoją wielką przygodę z Camino i z indywidualnym pielgrzymowaniem.

Publikowane tu opisy oraz przebiegi poszczególnych szlaków zostały dostarczone przez organizacje współpracujące w ramach Parlamentu Jakubowego.

Droga św. Jakuba w Polsce

Mapa i opisy Dróg

Mapa przedstawia oznakowanie i opisane odcinki Drogi św. Jakuba w Polsce na podstawie ich śladów GPS.

Informacje o miejscach noclegowych i innych ważnych dla Pielgrzymów obiektach znajdują się na podstronach poszczególnych Dróg. 

Droga św. Jakuba w Polsce

Informacja o Drodze

Informacja w języku polskim

Information in English

Information auf Deutsch

Información en español

informations en français

Droga św. Jakuba w Polsce

Organizacja i funkcjonowanie
 • Drogami św. Jakuba w Polsce opiekują się parafie / bractwa św. Jakuba /  organizacje non-profit. Podmioty te w większości aktywnie uczestniczą w pracach i spotkaniach Parlamentu Jakubowego (www.parlamentjakubowy.pl).
 • Na spotkaniach Parlamentu Jakubowego (min. 1 x w roku), omawiane są ogólnopolskie sprawy dotyczące funkcjonowania Dróg św. Jakuba w Polsce, w tym opiniowane są także pomysły utworzenia nowych Dróg św. Jakuba.
 • Informację o tym jaka Organizacja opiekuje się daną Drogą / odcinkami Dróg św. Jakuba w Polsce, podajemy na naszej stronie. Informacja ta znajduje się na stronach głównych Dróg i na stronach poszczególnych etapów. Do wspomnianych organizacji / parafii / bractw, prosimy zgłaszać wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania Dróg, którymi się one opiekują.
 • Na stronach etapów Dróg. św. Jakuba, podajemy kontakt (e-mail/telefon) do koordynatorów (kierowników) danej Drogi (danych odcinków Drogi).
 • Koordynator – z ramienia organizacji która opiekuje się Drogą, jest osobą do bezpośredniego kontaktu w sprawach danej Drogi. Czuwa on nad Opiekunami, dba o znakowanie, bezpieczeństwo przebiegu trasy, promocję i wszelkie inne sprawy związane z kierowaniem daną Drogą (odcinkami Drogi) św. Jakuba.

Napisz do nas

Pomóż ulepszyć Drogę św. Jakuba
Uwagi do oznakowania – Opiekunowie
Uwagi do śladu GPS
Dodaj obiekt / zmień dane / usuń