W latach 2009-2012 wydawany był Biuletyn Informacyjny Drogi św. Jakuba, pod nazwą “Pielgrzymek”.

Jego opracowaniem zajmował się Kuba Pigóra, a kilka końcowych numerów redagowała Katarzyna Bednarz.

Obecnie trwają starania aby wznowić wydawanie tego informatora.

Biuletyn Informacyjny 'Pielgrzymek'

Do tej pory ukazały się
Pielgrzymek nr 1/2009
Pielgrzymek nr 2/2009
Pielgrzymek nr 3/2009
Pielgrzymek nr 4/2009
Pielgrzymek nr 1(5)/2010
Pielgrzymek nr 2(6)/2010
Pielgrzymek nr 1(7)/2011
Pielgrzymek nr 2(8)/2011
Pielgrzymek nr 3(9)/2011
Pielgrzymek nr 1(10)/2012