Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Nasi Członkowie

Członkowie naszego Stowarzyszenia stanowią podstawowy element organizacyjny. Jak każde Stowarzyszenie bazujemy na wkładzie wielu osób, co pozwala na zachowanie różnorodności działania, ciekawe rady i liczne nowe pomysły.

Członkowie naszego Stowarzyszenia:

 • korzystają z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 • aktywnie uczestniczą w organizowanych przedsięwzięciach
 • zgłaszania nowe pomysły dotyczące naszej działalności
Nasi Wolontariusze

Wolontariusz – to osoba, która poświęca swój czas i nieodpłatnie pomaga realizować cele Stowarzyszenia, którymi w naszym przypadku są: budowa, utrzymanie i promocja Drogi św. Jakuba w Polsce.

Dziękujemy naszym Wolontariuszom za ich działania. Nasze Stowarzyszenie jest  tylko pośrednikiem Waszych działań, naprawdę to pracujecie dla Pielgrzymów, pomagając im odnaleźć właściwą Drogę, nie tylko tą św. Jakuba

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Nasi Wolontariusze

Wydawanie certyfikatów potwierdzających przejście 100 km Drogi św. Jakuba w Polsce.

Zobacz więcej

Prowadzenie spisu polskich publikacji poświęconych Drodze św. Jakuba i św. Jakubowi.

Zobacz więcej

Organizacja pracy wolontariuszy w albergue Monto do Gozo (Hiszpania)

Zobacz więcej

Aktualizowanie listy Opiekunów Drogi. Pomoc, rada, współpraca.

Zobacz więcej

Menedżer Sklepu Pielgrzyma. Kontakt z dostawcami i odbiorcami hurtowymi.

Zobacz więcej

Wysyłka zamówionych towarów w naszym Sklepie Pielgrzyma.

Zobacz więcej

Zbieranie danych i aktualizacja śladów GPS, zamieszczonych na stronie camino.net.pl.

Zobacz więcej

Publikowanie na stronie camino.net.pl aktualnych wydarzeń na Drodze św. Jakuba w Polsce. Wysyłanie naszego newslettera.

Zobacz więcej

Zajmuje się sprawami finansowo-księgowymi

Zobacz więcej

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Poszukujemy Wolontariuszy

Poszukujemy osoby do przyjmowania intencji od Pielgrzymów. Obsługa maila: intencje@camino.net.pl. Więcej informacji: info@camino.net.pl

Zobacz więcej

Poszukujemy osoby, która by zajmowała się pozyskiwaniem i rozdysponowaniem, koordynowaniem zakupu materiałów do znakowania np. naklejki, drogowskazy.  

Zobacz więcej

Udzielanie telefoniczne i mailowo, informacji o Drodze św. Jakuba w Polsce Język: PL, rekomendowany również EN Więcej Informacji: info@camino.net.pl

Zobacz więcej

Więcej informacji web@camino.net.pl

Zobacz więcej

Więcej informacji: info@camino.net.pl

Zobacz więcej

Redaktor naczelny strony camino.net.pl Więcej informacji: web@camino.net.pl

Zobacz więcej

Po wielu latach chcielibyśmy wznowić wydawanie tego informatora. Więcej informacji: info@camino.net.pl

Zobacz więcej

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Jak zostać Członkiem i Wolontariuszem w Stowarzyszeniu

Jeżeli zdecydowałeś się zostać naszym członkiem:

 

 1. Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia.
 2. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”.
 3. Pobierz, wypełnij i podpisz deklarację członkowską.
 4. Podpisaną deklarację zeskanuj (zarówno stronę pierwszą jaki i drugą) i prześlij na adres: biuro@camino.net.pl.
 5. Nowi Członkowie informowani są specjalnym pismem przyjęciu do Stowarzyszenia. Sprawy członkowskie koordynowane są przez delegowaną osobę w zarządzie stowarzyszenia – jest to Krystyna Zabrocka (kontakt: luban@camino.net.pl).
 6. Opłać teraz i każdego roku składkę członkowską. Dzięki niej finansujemy nasze funkcjonowanie i podejmowane działania.
  Składki członkowskie można wpłacać na konto stowarzyszenia:
  49 1600 1462 1893 3764 4000 0001.
  Roczna składka członkowska w stowarzyszeniu „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” wynosi obecnie 60 zł od osoby.
  Składka małżeńska (gdy oboje małżonków należy do Stowarzyszenia) to łącznie 100 zł od pary.
 7. Witamy Ciebie wśród Przyjaciół Drogi św. Jakuba w Polsce. Pamiętaj by włączać się aktywnie do działalności Stowarzyszenia. Liczymy na to, czekamy na Twoje działanie.

Jesteś zainteresowany wolontariatem?

 

 1. Zgłoś się na e-mail podany w ogłoszeniu o poszukiwanych Wolontariuszach.
 2. Jeżeli masz umiejętności, których obecnie nie poszukujemy, zawsze możesz napisać o tym na maila info@camino.net.pl.
 3. Z każdym wolontariuszem zawieramy pisemną umowę, na czas określony, zazwyczaj do 4 lat. Umowa wolontariatu może zostać zawsze wcześniej zakończona lub przedłużona.
 4. Władzę Stowarzyszenia starają się o jak najlepszy kontakt i współpracę z Wolontariuszem, możesz na nas liczyć.
 5. Bądź sumienny, dokładny i aktywny w Twoim wolontariacie. Podejmij taki zakres obowiązków, który pozwoli Tobie działać, bez szkody dla spraw które są dla Ciebie najważniejsze.
 6. Wolontariat, mimo że nieodpłatny i zajmuje czas, wniósł wiele dobrego dla osób które się go podjęły. Liczymy, że i Ciebie ubogaci oraz pomoże w realizacji zadań ważnych dla Twojego życia.

UWAGA: Osoby, które chcą dołączyć do Opiekunów Drogi św. Jakuba prosimy o przejście na zakładkę dotyczącą Opiekunów Drogi.