Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Władze Stowarzyszenia

Zgodnie z prawem o Stowarzyszeniach, najwyższą władzą w Stowarzyszeniu Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce jest Walne Zebranie Członków. Zebrana odbywają się jeden raz w roku, najczęściej w marcu. Informacja o zjazdach, podawana jest z wyprzedzeniem na stronie www.camino.net.pl.

Bieżącymi działaniami Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Nadzór nad dziecinnością Stowarzyszenie sprawuje Komisja Rewizyjna

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2018 – 2022

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2015 – 2018

ZARZĄD

 • Twoja
 • własna
 • lista

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2012 – 2015

ZARZĄD

 • Twoja
 • własna
 • lista

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2009 – 2012

ZARZĄD

 • Twoja
 • własna
 • lista

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista