Stowarzyszenie

Władze

Zgodnie z prawem o Stwarzyszeniach, władze w Stowarzyszeniu Przyjaciele Drgóg św. Jakuba w Polsce jest Wlne Zebranie Cłzonków. Zebrana odbywają się jeden raz w roku, najczęściej w marcu. Informacja o zjazdach, podawana jest z wyprzedzeniem na stronie www.camino.net.pl.

Bieżące działaniami kieruje Zarząd Stowarzyszenie.

Nadzwór nad dziąłnością stowarzyszenie sprawuje Komisja Reizyjna

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2009 – 2012

ZARZĄD

 • Twoja
 • własna
 • lista

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2012 – 2015

ZARZĄD

 • Twoja
 • własna
 • lista

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2015 – 2018

ZARZĄD

 • Twoja
 • własna
 • lista

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2018 – 2022

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

 • Twoja
 • własna
 • lista