Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Władze Stowarzyszenia

Zgodnie z prawem o Stowarzyszeniach, najwyższą władzą w Stowarzyszeniu Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce jest Walne Zebranie Członków. Zebrana odbywają się jeden raz w roku, najczęściej w marcu. Informacja o zjazdach, podawana jest z wyprzedzeniem na stronie www.camino.net.pl.

Bieżącymi działaniami Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenie sprawuje Komisja Rewizyjna

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2022 – 2026

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

 • Edward Czerna
 • Beata Mizerska
 • Zdzisław Bielawski

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2018 – 2022

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

 • Edward Czerna
 • Bogusława Tomczak
 • Elżbieta Rosiak

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2014 – 2018

ZARZĄD

 • Emil Mendyk – prezes (info@camino.net.pl)
 • Krzysztof Fekecz
 • Helmut Starosta
 • Zbigniew Ilków
 • Paweł Plezia

KOMISJA REWIZYJNA

 • Edward Czerna
 • Bogusława Tomczak

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Kadencja 2009 – 2014

ZARZĄD

 • Emil Mendyk – prezes (info@camino.net.pl)
 • Adam Banaszak
 • Marian Hawrysz
 • Andrzej Kofluk
 • Jakub Pigóra
 • Paweł Plezia
 • Krzysztof Tomczak

KOMISJA REWIZYJNA

 • Edward Czerna
 • Katarzyna Bednarz
 • Marta Białokryty