Opiekun Drogi św. Jakuba

Informacje ogólne

Opiekun Drogi św. Jakuba to bardzo ważna część naszego Camino. Dyskusja dotycząca zdefiniowania zadań i uporządkowania statusu opiekuna Drogi św. Jakuba, pojawiła się na spotkaniu – szkoleniu znakarzy, zorganizowanym w kwietniu 2019 r. w Mogilnie, podczas którego określono najważniejsze założenia tej funkcji.

Opiekun – to osoba która:

 • dba o powierzony odcinek Camino pod względem utrzymania infrastruktury szlaku w dobrym stanie (przebieg, znakowanie)
 • troszczy się o Pielgrzymów, którzy w danym momencie na tym odcinku się znajdą.

Na stronie www.camino.net.pl prowadzimy ewidencje osób, które zgłosiły się jako opiekunowie poszczególnych odcinków Drogi św. Jakuba.

Jeżeli chcesz zostać opiekunem danego odcinka Camino w Polsce, zgadzasz się podjąć zadania wymienione w poniższym Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba, to zapraszamy do zgłoszenia się do wspólnoty Opiekunów Camino w Polsce.

Nie musisz podjąć się wszystkich działań, możesz znakować, opiekować się Pielgrzymami, lub w inny sposób promować Twój odcinek Camino.

Dowiedz się więcej: opiekun@camino.net.pl.

Twój nawet mały udział jest bardzo cenny!

Opiekun Drogi św. Jakuba

Kodeks Opiekuna Drogi św. Jakuba

Opiekun Drogi św. Jakuba dba o Pielgrzymów i powierzony mu odcinek Drogi św. Jakuba, poprzez:

 1. Opiekuje się Pielgrzymami na jego odcinku Drogi św. Jakuba, jest dla nich źródłem informacji, pomaga w trudnych sprawach
 2. Sprawdza stan oznakowania, co najmniej raz w roku wykonuje doraźne prace znakarskie, zgłasza konieczność dokonania kompleksowego odnowienia Szlaku
 3. Porządkuje i sprząta szlak
 4. Dla o aktualną listę miejsc noclegowych
 5. Promuje w swoim regonie tematykę Camino de Santiago i swój odcinek Drogi św. Jakuba
 6. Współpracuje w swoim regionie z władzami kościelnymi i samorządowymi, oraz z mediami i organizacjami społecznymi
 7. Organizuje wspólne przejścia pd Drodze św. Jakuba
 8. Współpracuje z innymi opiekunami szlaku, w szczególności z opiekunami odcinków sąsiednich, w zakresie opieku nad wędrującym Pielgrzymem

Opiekunowie Drogi św. Jakuba

Dołącz do nas

Jesteśmy Opiekunami Drogi św. Jakuba. Cześć z nas ma już za sobą swoje Camino. Po powrocie postanowiliśmy pomóc w utrzymaniu istniejących etapów Drogi w Polsce.

Oprócz prac takich jak znakowanie, czy zbieranie śmieci na Szlaku, bardzo ważne są spotkania z wędrującymi Pielgrzymami. W razie potrzeby służymy im pomocą. Wiedzą, że w danym miejscu jest ktoś, kto może im pomóc.

Camino to nasza pasja, spotkania z Pielgrzymami to zawsze nowe, ciekawe doświadczenie.

W naszym miejscu zamieszkania jesteśmy ambasadorami Camino, promujemy szlak, utrzymujemy kontakty z administracją i parafiami, organizujemy wspólne przejścia po Camino, aby wiecej osób poznało tą formę pielgrzymowania.

Podejmowane przez każdego z nas działania, są odpowiednie do naszych możliwości. Na niektórych etapach jest kilku Opiekunów Szlaku, jeden zajmuje sie znakowanie, kolejny opieką nad Pielgrzymami.

Dołącz do nas, niech każdy etap ma swojego jednego lub więcej Opiekunów.

Spotkajmy się na Drodze Pielgrzymowania i Drodze Pomocy w Pielgrzymowaniu.
Buen Camino!

Opiekun Drogi św. Jakuba

Dołącz do Opiekunów Drogi św. Jakuba

1. Proszę o wpisanie mnie na listę Opiekunów Drogi św. Jakuba w Polsce


2. Podaj Twoje dane osobowe


3. Jako Opiekun, podejmę następujące działania wymienione w Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba


4. Wyrażam zgodę na zmieszczenie moich danych osobowych na stronie www.camino.net.pl, na liście Opiekunów Drogi św. Jakuba w Polsce

imię i nazwiskotelefone-mailmiejsce zamieszkaniapodejmowane obowiązki jako Opiekun


5. Wymagane zgody


Zasady ochrony danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” z siedzibą ul. Traugutta 34, 50-402 Wrocław.

Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: web@camino.net.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

 • udostępnienia na stronie www.camino.net.pl listy opiekunów Drogi św. Jakuba
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Opiekun Drogi św. Jakuba

Zmiana danych Opiekuna Drogi św. Jakuba / rezygnacja

W każdej chwili możesz:

 • zmienić podane nam dane osobowe, dane wyświetlane na stronie, zakres obowiązków
 • zrezygnować z funkcji Opiekuna Drogi św. Jakuba.

Pamiętaj, po rezygnacji że zawsze w przyszłości możesz wrócić do pełnienia funkcji Opiekuna Drogi. Zapraszamy.

Jeżeli chcesz zmienić dane lub zrezygnować:

 • wyślij nam wiadomość na adres: opiekun@camino.net.pl, podając zakres zmian, lub prośbę o wykreślenie z listy Opiekunów Drogi św. Jakuba w Polsce
 • koniecznie w tym mailu umieść formułę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce – www.camino.net.pl.”

Po wpisaniu Twojej osoby na listę Opiekunów Drogi św. Jakuba, informacja o tym będzie zamieszczona na stronie etapu Drogi św. Jakuba, którym się opiekujesz.

Jeżeli zrezygnujesz z pełnienia funkcji Opiekuna Drogi, informacji o Tobie nie będzie na stronie etapu, którym się zajmowałeś.