Opiekun Drogi św. Jakuba

Informacje ogólne

Opiekun Drogi św. Jakuba to bardzo ważny element naszego Camino. Dyskusja dotycząca zdefiniowania zadań i uporządkowania statusu opiekuna szlaku pojawiła się na spotkaniach szkoleniowym w marcu 2016 r. w Piekarach Śl. oraz w kwietniu 2019 r. w Mogilnie, podczas których określono najważniejsze założenia tej funkcji.

Opiekun Szlaku to osoba, która:

 • dba o powierzony odcinek Camino pod względem utrzymania infrastruktury szlaku w dobrym stanie: jego oznakowanie, czytelność i bezpieczeństwo przebiegu
 • troszczy się o pielgrzymów, którzy w danym momencie na tym odcinku się znajdą
 • nawiązuje kontakty w środowisku lokalnym, by wzmocnić świadomość istnienia i specyfiki Drogi św. Jakuba oraz wyszukać miejsca otwarte na pielgrzymów.

Na naszej stronie www.camino.net.pl, prowadzimy bazę osób, które zgłosiły się jako opiekunowie poszczególnych odcinków Drogi św. Jakuba.

Jeżeli chcesz zostać opiekunem danego odcinka Camino w Polsce i zgadzasz się podjąć zadania wymienione w poniższym Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba, to zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Nie musisz podjąć się wszystkich działań; możesz znakować, opiekować się pielgrzymami lub w inny sposób promować Twój odcinek Camino.

Dowiedz się więcej: opiekun@camino.net.pl. Twój jest bardzo potrzebny!

Zostań Opiekunem Drogi św. Jakuba

Opiekun Drogi św. Jakuba

Kodeks Opiekuna Drogi św. Jakuba

Opiekun Drogi św. Jakuba dba o pielgrzymów i powierzony mu odcinek szlaku realizując przynajmniej jedną z poniższych form dbania o Camino:

 1. Opiekuje się pielgrzymami na jego odcinku Drogi św. Jakuba; jest dla nich źródłem informacji, pomaga w awaryjnych sytuacjach.
 2. Sprawdza stan oznakowania: co najmniej raz w roku wykonuje uzupełniające prace znakarskie, zgłasza konieczność dokonania kompleksowego odnowienia szlaku, usuwa drobne niedogodności (złamana gałąź, uszkodzone oznakowanie).
 3. Porządkuje i sprząta szlak, aby jego region pozostał w dobrej pamięci przechodzących pielgrzymów.
 4. Dba o aktualną listę miejsc noclegowych i wyszukuje nowe miejsca przyjazne dla pielgrzymów.
 5. Promuje w swoim regonie tematykę Camino de Santiago i swój odcinek Drogi św. Jakuba.
 6. Współpracuje w swoim regionie z władzami kościelnymi i samorządowymi oraz z mediami i organizacjami społecznymi.
 7. Przygotowuje i zaprasza na wspólne przejścia Drogą św. Jakuba.
 8. Współpracuje z innymi opiekunami szlaku, w szczególności z tymi z sąsiadujących odcinków w zakresie opieki nad wędrującym pielgrzymem.