Opiekunowie Drogi św. Jakuba

Dołącz do nas

Jesteśmy Opiekunami Drogi św. Jakuba. Cześć z nas ma już za sobą swoje Camino. Po powrocie postanowiliśmy pomóc w utrzymaniu istniejących etapów Drogi w Polsce, w swojej okolicy. Oprócz prac takich jak znakowanie czy porządkowanie Szlaku, bardzo ważne są spotkania z wędrującymi pielgrzymami. W razie potrzeby służymy im pomocą. Lub wiedzą, że w danym miejscu jest ktoś, kto może im pomóc. Camino to nasza pasja, a spotkania z pielgrzymami to zawsze nowe i ciekawe doświadczenie.

W naszym miejscu zamieszkania jesteśmy ambasadorami Camino, promujemy szlak, utrzymujemy kontakty z administracją i parafiami, przygotowujemy wspólne przejścia Drogą św. Jakuba, aby wiecej osób poznało tą formę pielgrzymowania.

Podejmowane przez każdego z nas działania są odpowiednie do naszych możliwości. Na niektórych etapach jest kilku opiekunów, gdzie jeden zajmuje sie oznakowaniem, zaś kolejny opieką nad pielgrzymami czy kontaktami z lokalnymi podmiotami.

Dołącz do nas! Niech żaden etap Camino de Santiago w Polsce nie pozostanie bez opieki. Spotkajmy się na Drodze Pielgrzymowania i Drodze Pomocy w Pielgrzymowaniu.

Informacje i Kodeks Opiekuna Drogi św. Jakuba

Opiekun Drogi św. Jakuba

Dołącz do Opiekunów Drogi św. Jakuba
Podaj nazwę Drogi św. Jakuba i etap, na którym chcesz być wpisany jako Opiekun (pole wymagane)
(pole wymagane)
(pole wymagane)
Wpisz podejmowane przez Ciebie zadania zgodne z Kodeksem Opiekuna Drogi (https://camino.net.pl/opiekun-drogi/opiekun-drogi-informacje/)
Zaznacz powyżej Twoje dane, opcjonalne do zamieszczenia na stronie www.camino.net.pl
(pole wymagane)

Jeżeli nie skorzystasz z formularza elektronicznego, znajdującego się po lewej stronie, możesz pobrać i wypełnić papierowy formularz wpisu na listę Opiekunów Drogi św. Jakuba.
Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz, wyślij na adres: opiekun@camino.net.pl.

Zasady ochrony danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” z siedzibą ul. Traugutta 34, 50-402 Wrocław.

Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: web@camino.net.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

 • udostępnienia na stronie www.camino.net.pl listy opiekunów Drogi św. Jakuba
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Opiekun Drogi św. Jakuba

Zmiana danych Opiekuna Drogi św. Jakuba / rezygnacja

W każdej chwili możesz:

 • zmienić podane nam dane osobowe, dane wyświetlane na stronie, zakres obowiązków
 • zrezygnować z funkcji Opiekuna Drogi św. Jakuba.

Pamiętaj, po rezygnacji że zawsze w przyszłości możesz wrócić do pełnienia funkcji Opiekuna Drogi. Zapraszamy.

Jeżeli chcesz zmienić dane lub zrezygnować:

 • wyślij nam wiadomość na adres: opiekun@camino.net.pl, podając zakres zmian, lub prośbę o wykreślenie z listy Opiekunów Drogi św. Jakuba w Polsce
 • koniecznie w tym mailu umieść formułę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce – www.camino.net.pl.”

Po wpisaniu Twojej osoby na listę Opiekunów Drogi św. Jakuba, informacja o tym będzie zamieszczona na stronie etapu Drogi św. Jakuba, którym się opiekujesz.

Informację o Opiekunie możesz również uzyskać wywołując link: https://camino.net.pl/osoby/imie-nazwisko/
W miejscu imie-nazwisko wpisz rzeczywiste dane, nie używaj polskich znaków.

Jeżeli zrezygnujesz z pełnienia funkcji Opiekuna Drogi, informacji o Tobie nie będzie na stronie etapu, którym się zajmowałeś.