Paszport / Credencial

W Hiszpanii

W Hiszpanii wskazane jest korzystanie z Credencial del Peregrino wydanego przez archikatedrę w Santiago de Compostela. Bowiem tylko te paszporty honorowane są w Biurze Obsługi Pielgrzyma w Santiago. Można je uzyskać w większości schronisk i punktów informacji turystycznej na Camino de Santiago na Półwyspie Iberyjskim.

Dla osób obawiających się o trudności w jego uzyskaniu w Hiszpanii czy Portugalii, uruchomiona została możliwość ich zamówienia jeszcze przed wyjazdem z Polski. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” jest uprawnione do dystrybucji tych dokumentów w naszym kraju – można je zamówić wyłącznie korespondencyjnie, z wyraźnym zaznaczeniem, że chodzi o Credencial hiszpański.

Paszport Pielgrzyma (polski lub hiszpański) można zamówić w naszym Sklepie Pielgrzyma. Prosimy o składanie zamówień nie później niż 10 dni przed planowanym wyruszeniem na szlak, by dokument zdążył dotrzeć pod wskazany adres.

skleplogo1

Paszport / Credencial

Polski Paszport Pielgrzyma

Do dyspozycji pielgrzymów są dwa rodzaje dokumentów potwierdzających ich pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela: polski Paszport Pielgrzyma oraz hiszpański Credencial del Peregrino. Oba potwierdzają gotowość pątnika na przyjęcie wszelkich niedogodności i trudów pielgrzymowania.

Na podstawie paszportu, pielgrzym może korzystać z przygotowanych miejsc noclegowych, a także zbierać w postaci pieczątek potwierdzenia przebycia szlaku.

Polski Paszport Pielgrzyma przeznaczony jest dla pielgrzymów wędrujących przez Polskę (dowolną z oznakowanych tras Drogi św. Jakuba) lub wychodzących z Polski do krajów sąsiednich.

Paszport zawiera wystarczającą ilość miejsca na pieczątki potwierdzające przejście całej Polski, od granicy wschodniej do zachodniej. Zawiera on także informację o możliwości rejestracji swojej wędrówki, jak to się dzieje także przy wystawianiu paszportów w innych krajach.

Okładka Paszportu Pielgrzyma jest cyklicznie zmieniana. Wzór z okresu bieżącego może się różnić od tego na prezentowanym zdjęciu.

Rozpoczynającym pielgrzymkę w innych krajach sugerujemy korzystanie z miejscowych legitymacji pielgrzyma. Polski Paszport Pielgrzyma można zamówić korespondencyjnie (instrukcja poniżej) lub w wybranych punktach startowych Szlaku (lista poniżej).

Paszport / Credencial

Miejsca dystrybucji polskiego Paszportu Pielgrzyma

Aby odebrać polski Paszport Pielgrzyma na początku pielgrzymki, należy zgłosić się w jednym z podanych poniżej punktów startowych i podać wymagane dane. Opłata w wysokości 10 złotych pobierana jest na miejscu.

Każdy z paszportów jest numerowany i rejestrowany, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pielgrzymów na szlaku, a także na dokładniejsze szacunki liczby pątników na Drodze św. Jakuba w Polsce. Paszport należy także okazać gospodarzowi miejsc, gdzie pielgrzym zgłasza się na nocleg.

Droga św. Jakuba

Certyfikat Camino w Polsce

Aby otrzymać certyfikat przebycia Drogi św. Jakuba w Polsce należy:

  1. W jednym ciągu, przejść co najmniej 100 km lub przejechać rowerem (konno) co najmniej 200 km  (wykluczone jest np. przebycie 100 km w czterech etapach przez dwa lata) wybraną trasą Drogi św. Jakuba w Polsce, zbierając w Paszporcie potwierdzenia przebycia szlaku.
  2. Przesłać skan paszportu Pielgrzyma na adres: certyfikaty@camino.net.pl.
  3. Jeżeli posiadasz paszport inny niż wydany przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce, należy wpłacić 6 zł. tytułem kosztów otrzymania i przesyłki certyfikatu.
    Nr konta do wpłaty: 92 1600 1462 1893 3764 4000 0003. Potwierdzenie dokonania wpłaty prosimy przesłać na adres certyfikaty@camino.net.pl
    Prosimy podać dane adresowe do wysyłki. Dla posiadaczy paszportu wydanego przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce, opłata ta nie jest wymagana.