Paszport / Credencial

W Polsce

Do dyspozycji pielgrzymów są dwa rodzaje dokumentów potwierdzających ich pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela: polski Paszport Pielgrzyma oraz hiszpański Credencial del Peregrino. Oba potwierdzają gotowość pątnika na przyjęcie wszelkich niedogodności i trudów pielgrzymowania.

Na podstawie paszportu, pielgrzym może korzystać z przygotowanych miejsc noclegowych, a także zbierać w postaci pieczątek potwierdzenia przebycia szlaku.

Polski Paszport Pielgrzyma przeznaczony jest dla pielgrzymów wędrujących przez Polskę (dowolną z oznakowanych tras Drogi św. Jakuba) lub wychodzących z Polski do krajów sąsiednich.

Zawiera on wystarczającą ilość miejsca na pieczątki potwierdzające przejście całej Polski, od granicy wschodniej do zachodniej. Zawiera on także informację o możliwości rejestracji swojej wędrówki, jak to się dzieje także przy wystawianiu paszportów w innych krajach. Zaprojektowana przez Annę Czekaj okładka podkreśla rolę Drogi św. Jakuba jako mostu między ludźmi, między krajami i regionami Europy oraz między pielgrzymami, przyrodą i jej Stwórcą.

Rozpoczynającym pielgrzymkę w innych krajach sugerujemy korzystanie z miejscowych legitymacji pielgrzyma. Polski Paszport Pielgrzyma można zamówić korespondencyjnie (instrukcja poniżej) lub w wybranych punktach startowych Szlaku (lista poniżej).

Paszport / Credencial

W Hiszpanii

W Hiszpanii wskazane jest korzystanie z Credencial del Peregrino wydanego przez archikatedrę w Santiago de Compostela. Bowiem tylko te paszporty honorowane są w Biurze Obsługi Pielgrzyma w Santiago.

Można je uzyskać w większości schronisk i punktów informacji turystycznej na Camino de Santiago na Półwyspie Iberyjskim.

Dla osób obawiających się o trudności w jego uzyskaniu w Hiszpanii czy Portugalii, uruchomiona została możliwość ich zamówienia jeszcze przed wyjazdem z Polski. Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” jest uprawnione do dystrybucji tych dokumentów w naszym kraju – można je zamówić wyłącznie korespondencyjnie, z wyraźnym zaznaczeniem, że chodzi o Credencial hiszpański.

Paszport Pielgrzyma (polski lub hiszpański) można zamówić w naszym Sklepie Pielgrzyma, nie później niż 10 dni przed planowanym wyruszeniem na szlak, by dokument zdążył dotrzeć pod wskazany adres.

Aby odebrać polski Paszport Pielgrzyma na początku pielgrzymki, należy zgłosić się w jednym z podanych poniżej punktów startowych i podać wymagane dane. Opłata w wysokości 10 złotych pobierana jest na miejscu.

Punkty dystrybucji polskich Paszportów Pielgrzyma to obecnie:

 • Góra św. Anny: Centrum Informacji Turystycznej
 • Kraków: Księgarnia Podróżnicza BONOBO, Mały Rynek 4
 • Krzeszów: Centrum Obsługi Pielgrzyma, pl. Jana Pawła II 1 czynne codziennie w godz. 10:00 – 16:30
 • Lublin: Klasztor Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9 Furta – Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego i Wydarzeń Kulturalnych
 • Piekary Śl.: Centrum Obsługi Pielgrzyma przy Sanktuarium MB Piekarskiej
 • Sączów: Kościół św. Jakuba Apostoła
 • Warszawa: Księgarnia na Miodowej, ul. Miodowa 17/19
  www.ksiegarnianamiodowej.pl
 • Wrocław: InfoCentrum, plac Katedralny (przy wyjściu z archikatedry św. Jana Chrzciciela)
 • Zgorzelec: Muzeum Łużyckie – Sekretariat, ul. Daszyńskiego (tuż przed Mostem Staromiejskim)

Każdy z paszportów jest numerowany i rejestrowany, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pielgrzymów na szlaku, a także na dokładniejsze szacunki liczby pątników na Drodze św. Jakuba w Polsce. Paszport należy także okazać gospodarzowi miejsc, gdzie pielgrzym zgłasza się na nocleg.

Paszport / Credencial

Certyfikat

Aby otrzymać certyfikat przebycia Drogi św. Jakuba w Polsce należy:

 1. Przejść co najmniej 100 km lub przejechać rowerem co najmniej 200 km w jednym ciągu (wykluczone jest np. przebycie 100 km w czterech etapach przez dwa lata) wybraną trasą Drogi św. Jakuba w Polsce, zbierając w Paszporcie potwierdzenia przebycia szlaku.
 2. Przesłać Paszport Pielgrzyma do biura „Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce” ul. Traugutta 34, 50-402 Wrocław. lub skan paszportu na adres: certyfikaty@camino.net.pl.

Certyfikat wysyłany jest bezpłatnie tylko dla posiadaczy Paszportów wydanych przez Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce, gdyż w ich cenie jest zawarty także koszt wysyłki certyfikatów. Posiadacze innych paszportów otrzymują certyfikaty po opłaceniu kosztów ich druku i wysyłki w wysokości 6 zł.