Zakres: Wydawanie certyfikatów potwierdzających przejście 100 km Drogi św. Jakuba w Polsce

Kontakt: certyfikaty@camino.net.pl