Opiekun: Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych biuro@caminogalicja.pl

Opiekun: Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych biuro@caminogalicja.pl

Poszukiwany Opiekun tego etapu.

Poszukiwany Opiekun tego etapu.

Poszukiwany Opiekun Drogi: ViaRegia. Etap 14. Porąbka Uszewska – Brzesko

Kontakt z koordynatorem tej Drogi.    

Kontakt z koordynatorem tej Drogi.

Kontakt z koordynatorem tej Drogi.