Opiekun odcinka Miedniewice – Skierniewice: Joanna Wysopolska

Kontakt: joanna.wysopolska@wp.eu

Uzupełnianie oznakowania szlaku,
Zbieranie informacji o noclegach, sklepach i miejscach odpoczynku na trasie,
Udzielanie w miarę możliwości informacji pielgrzymom wybierającym się na szlak.

Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com