Ryszard Ściborski

Telefon: 601 713 154

Jako Opiekun, podejmę następujące działania wymienione w Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba: 1 – 8

  1. Opiekuje się pielgrzymami na jego odcinku Drogi św. Jakuba; jest dla nich źródłem informacji, pomaga w awaryjnych sytuacjach.
  2. Sprawdza stan oznakowania: co najmniej raz w roku wykonuje uzupełniające prace znakarskie, zgłasza konieczność dokonania kompleksowego odnowienia szlaku, usuwa drobne niedogodności (złamana gałąź, uszkodzone oznakowanie).
  3. Porządkuje i sprząta szlak, aby jego region pozostał w dobrej pamięci przechodzących pielgrzymów.
  4. Dba o aktualną listę miejsc noclegowych i wyszukuje nowe miejsca przyjazne dla pielgrzymów.
  5. Promuje w swoim regonie tematykę Camino de Santiago i swój odcinek Drogi św. Jakuba.
  6. Współpracuje w swoim regionie z władzami kościelnymi i samorządowymi oraz z mediami i organizacjami społecznymi.
  7. Przygotowuje i zaprasza na wspólne przejścia Drogą św. Jakuba.
  8. Współpracuje z innymi opiekunami szlaku, w szczególności z tymi z sąsiadujących odcinków w zakresie opieki nad wędrującym pielgrzymem.