Poszukiwany opiekun odcinka: Świerże Górne – Jedlnia-Letnisko

Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com