Poszukiwany opiekun odcinka: Powsin – Góra Kalwaria

Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com