Opiekun: Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych biuro@caminogalicja.pl