Zmiany w pielgrzymowaniu z Warszawy do Krakowa

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Konfraternia św. Jakuba z Warszawy wprowadziła zmiany w pielgrzymowaniu z Warszawy do św. Jakuba w Krakowie. W niedzielę 18 października miał odbyć się 4.etap pielgrzymki. Konfratrzy z Warszawy zachęcają, “aby w przyszłych tygodniach drogę z Pilicy do Jedlni -Letnisko, odbyć w dogodnym czasie indywidualnie lub w małych grupach…