Poszukiwany Opiekun odcinka: Droga Warszawska. Etap 2. Ożarów Maz. – Niepokalanów

Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com