Poszukiwany opiekun odcinka: Święta Anna – Częstochowa

Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com