Poszukiwany opiekun odcinka: Warszawska 10. Piotrków Tryb. – Sulejów

Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com