Poszukiwany Opiekun odcinka: Droga Warszawska. Etap 1. Warszawa – Ożarów Mazowiecki

Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com