Poszukiwany Opiekun: ViaRegia. Etap 2a. Tuligłowy – Rokietnica