Śląsko-Morawska: 1. Toszek – Pławniowice

Opiekun: Małgorzata Bonarek

Kontakt: bonarekmalgorzata@gmail.com, tel. 515 647 837

Miejsce zamieszkania: Gliwice