Poszukiwany Wolontariusz: Droga Lubelska. Etap 1. Lublin – Pszczela Wola