Magdalena i Jarosław Dokurno

Kontakt mailowy: camino@wir.pl

facebook: Magdalena Dokurno ;  Jarosław Dokurno

Opiekujemy się pielgrzymami na odcinku Niechłód – Głogów, pomagamy w awaryjnych sytuacjach.

Sprawdzamy stan oznakowania, uzupełniamy w razie potrzeby.

Dbamy o aktualną listę miejsc noclegowych i wyszukujemy nowe miejsca przyjazne dla pielgrzymów.

Promujemy w swoim regonie tematykę Camino de Santiago i swój odcinek Drogi św. Jakuba.

Współpracujemy w swoim regionie z władzami kościelnymi i samorządowymi oraz z mediami i organizacjami społecznymi.

Co roku w czerwcu przygotowujemy i zapraszamy na wspólne przejście Drogą św. Jakuba.

Współpracujemy z innymi opiekunami szlaku, w szczególności z tymi z sąsiadujących odcinków w zakresie opieki nad wędrującym pielgrzymem.