Zastępca koordynatora Beskidziej Drogi św. Jakuba – odcinek: Litmanova (SK) – Wadowice

e-mail: gpisarczyk2@gmail.com

tel. 606-741-542