Opiekun: Edyta  Baraniak

Kontakt: 783115746, edyta2424@wp.pl

1) Opieka nad pielgrzymami, informuje, pomaga w awaryjnych sytuacjach.
2)Sprawdza stan oznakowania
4)Dba o aktualną listę miejsc noclegowych i wyszukuje nowe miejsca przyjazne dla pielgrzymów.
5)Promuje w swoim regonie tematykę Camino de Santiago i swój odcinek Drogi św. Jakuba.
6)Współpracuje w swoim regionie z władzami kościelnymi i samorządowymi oraz z mediami i organizacjami społecznymi.
7)Przygotowuje i zaprasza na wspólne przejścia Drogą św. Jakuba.
8)Współpracuje z innymi opiekunami szlaku, w szczególności z tymi z sąsiadujących odcinków w zakresie opieki nad wędrującym pielgrzymem.