Leszno – Niechłód

Dorota i Marek Wróbel, miejscowość zamieszkania: Trzebiny

nasze.trzebiny@gmail.com

tel. 601 170 496

Jako Opiekun, podejmuję się następujących działań wymienionych w Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba:

1. Oznakowanie /dbałość o ciągłość/
2. opieka nad pielgrzymami /czas na rozmowę, informowanie o regionie/
3. noclegi /w pałacu NID i ew. domu prywatnym po zgłoszeniu/
4. reagowanie na problemy zdrowotne pielgrzyma
5. udostępnianie  materiałów informacyjnych o Drodze oraz o regionie w którym pielgrzym się znajduje
6. współpraca z samorządem w promowania Drogi w planowanych wydawnictwach
7. organizowanie przejść weekendowych po swoim odcinku
8. promocja wizerunku św. Jakuba z kościoła parafialnego w Święciechowie