Kontakt do opiekuna szlaku: Urszula Serewies

Telefon: 793210264,  ulaserewis@wp.pl

Jako Opiekun, podejmę następujące działania wymienione w Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba:

Promocja idei Caminowego wędrowania.
Dbanie o oznakowanie mojego odcinka Lubań – Lubomierz.