Opiekun: Małgorzata Smyl, Danuta Świtalska

Kontakt:  piechur11@gmail.com, danka_teresa@wp.pl, tel. 508 739 073

Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Zadania: Promocja w swoim regonie tematyki Camino de Santiago i swojego odcinka Drogi św. Jakuba.
Współpraca w swoim regionie z władzami kościelnymi i samorządowymi oraz z mediami i organizacjami społecznymi.
Przygotowuje i zaprasza na wspólne przejścia Drogą św. Jakuba

Dba o oznakowanie i czytelność szlaku

Otacza troską pielgrzymów potrzebujących informacji i pomocy