Poszukiwany Opiekun: Droga Dolnośląska. Etap 1. Głogów – Grodowiec