Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe
Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin
te. 58 536 19 49