Droga św. Jakuba w Polsce

Szkolenia dla Opiekunów / Znakarzy

Szkolenia Opiekunów i Znakarzy Drogi św. Jakuba w Polsce mają na celu wzajemną wymianę doświadczeń i kształtowanie wspólnych wzorców, wśród podmiotów i osób które budują i utrzymują infrastrukturę Drogi św. Jakuba.

Zrealizowane dotychczas

Szkolenia Opiekunów Drogi św. Jakuba
  • Piekary Śląskie
  • Mogilno – kwiecień 2019