Zastępca koordynatora Beskidziej Drogi św. Jakuba – odcinek: Litmanova (SK) – Wadowice e-mail: gpisarczyk2@gmail.com tel. 606-741-542

Koordynator Beskidzkiej Drogi św. Jakuba e-mail: dago8@op.pl tel. 604-596-999