Koordynator Beskidzkiej Drogi św. Jakuba e-mail: dago8@op.pl tel. 604-596-999