Ryszard Ściborski Telefon: 601 713 154 Jako Opiekun, podejmę następujące działania wymienione w Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba: 1 – 8 Opiekuje się pielgrzymami na jego odcinku Drogi św. Jakuba; jest dla nich źródłem informacji, pomaga w awaryjnych sytuacjach. Sprawdza stan oznakowania: co najmniej raz w roku wykonuje uzupełniające prace znakarskie, zgłasza konieczność dokonania kompleksowego…