Poszukiwany Opiekun: ViaRegia. Etap 35. Legnica – Złotoryja

Ryszard Ściborski Telefon: 601 713 154 Jako Opiekun, podejmę następujące działania wymienione w Kodeksie Opiekuna Drogi św. Jakuba: 1 – 8 Opiekuje się pielgrzymami na jego odcinku Drogi św. Jakuba; jest dla nich źródłem informacji, pomaga w awaryjnych sytuacjach. Sprawdza stan oznakowania: co najmniej raz w roku wykonuje uzupełniające prace znakarskie, zgłasza konieczność dokonania kompleksowego…

Poszukiwany Opiekun: ViaRegia. Etap 33. Wrocław – Środa Śląska

Poszukiwany Opiekun: ViaRegia. Etap 32. Oława – Wrocław

Poszukiwany Opiekun: ViaRegia. Etap 31. Brzeg – Oława

Opiekun: “Pielgrzymi Opolscy” Adres e-mail: opole@camino.net.pl Telefon: 507 456 729 Miejscowość zamieszkania: Opole ul. Parkowa 3 (siedziba stowarzyszenia) Podjęte działania: utrzymanie szlaku, opieka nad pielgrzymem, propagowanie idei pielgrzymowania drogami św. Jakuba, organizacja przejść szlakiem jakubowym.

Opiekun: “Pielgrzymi Opolscy” Adres e-mail: opole@camino.net.pl Telefon: 507 456 729 Miejscowość zamieszkania: Opole ul. Parkowa 3 (siedziba stowarzyszenia) Podjęte działania: utrzymanie szlaku, opieka nad pielgrzymem, propagowanie idei pielgrzymowania drogami św. Jakuba, organizacja przejść szlakiem jakubowym.

Informacje można uzyskać u koordynatora (kierownika) etapu.

Informacje można uzyskać u koordynatora (kierownika) etapu.

Opiekun: “Pielgrzymi Opolscy” Adres e-mail: opole@camino.net.pl Telefon: 507 456 729 Miejscowość zamieszkania: Opole ul. Parkowa 3 (siedziba stowarzyszenia) Podjęte działania: utrzymanie szlaku, opieka nad pielgrzymem, propagowanie idei pielgrzymowania drogami św. Jakuba, organizacja przejść szlakiem jakubowym.