Poszukiwany Opiekun odcinka: Droga Warszawska. Etap 3. Niepokalanów – Kamionka Opiekun regionalny: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie Kontakt: konfraterniaswjakuba@gmail.com