Droga św. Jakuba w Europie

Via Baltica

Szlak pątniczy wiodący – w dużym przybliżeniu – wybrzeżem Bałtyku nawiązuje do historycznych traktów łączących drogą lądową obszary związane niegdyś z miastami Hanzy. Obecnie oznakowany szlak Jakubowych pielgrzymów rozpoczyna się w litewskiej Kretyndze, skąd wprowadza na teren Obwodu Kaliningradzkiego i z Królewca wiedzie w stronę Braniewa i Elbląga. Polski odcinek szlaku, nazywany Pomorską Drogą św. Jakuba. Jest on opisany w przewodniku dostępnym także w wersji cyfrowej na stronie www.pomorskadrogaswjakuba.pl. Po 720 km polskiej części szlaku pielgrzymi docierają do Świnoujścia. Natomiast kolejne 850 km przez Niemcy prowadzą m.in. przez Greifswald, Lubekę (tutaj ma miejsce skrzyżowanie ze szlakami prowadzącymi do/ze Skandynawii – w tym Szlak św. Olafa do Nidaros/Trondheim – oraz w kierunku południowym do Eisenach), Hamburg i Osnabrück do Münster pod wspólną nazwą Baltycko -Westfalskiej Drogi św. Jakuba (Baltisch-Westfällischer Jakobsweg). Stąd można kierować się oznakowanymi szlakami przez Dortmund, Düsseldorf do Akwizgranu, skąd znak muszli prowadzi przez Walonię (Liege – Namur). Następnie przez Paryż pielgrzym może wejść na historyczną Via Turonensis w kierunku Pirenejów.