Droga św. Jakuba w Europie

Szwajcaria

Szwajcaria posiada na swoim terenie znaczną ilość dróg do Composteli. Wiodą one z rejonu Jeziora Bodeńskiego (Szafuza, Konstancja i inne miasta) i wszystkie najpierw spotykają się w sanktuarium maryjnym w Einselden założonym wokół cudownej figury Czarnej Madonny.Możliwe, że ta wspólnota między częstochowskim świętym obrazem a wizerunkiem z Einsielden tłumaczy liczne polskie ślady na trasach szwajcarskich. Obecność tego sanktuarium sprawiała, że Polacy zmierzając do Composteli częściej wybierali trasę prowadzącą przez Szwajcarię. W Raperswilu w stulecie konfederacji barskiej wystawiono kolumnę wolności, znajduje się też tam Muzeum Polskie. Zaraz po przekroczeniu Renu idąc z Konstancji napotkać można barokowy posąg świętego Jana Nepomucena. Pielgrzymi z Polski, którzy wychodzili z Krakowa, czy dalej z Częstochowy docierali na południe Europy przez Pragę.
Inne miejsce w Szwajcarii naznaczone obecnością Polaków to przełęcz Etzel z kaplicą św. Meinarda, było to miejsce spotkań towiańczyków (ruchu mistycznego, z okresu romantyzmu, którego wyznawcą był m.in. Adam Mickiewcz). Tu odbyła się „biesiada duchowa” Towiańskiego z Karolem Różyckim, którego mianował Wodzem Sprawy Bożej. W roku 1845 prof. Korycki z Warszawy rozpoznał górę, której miał Polsce wizję jako miejsca, „skąd wyjdzie Polska wedle Boga”. Również wspomniane wcześniej sanktuarium w Einsiedeln było duchowym centrum towianizmu.We Fryburgu, który prowadzi w stronę Francji można podziwiać w tamtejszej katedrze piękne witraże Jana Mehoffera. W tym i innych mijanych po drodze kościołach nie brakuje też motywów pielgrzymich: muszli, posągu Jakuba z kijem wędrowca.

Na każdym kroku można zauważyć ślady szlaku jakubowego. Również tradycja Jakuba jako patrona walki z niewiernymi w Hiszpanii znalazła swoje odzwierciedlenie na szwajcarskiej ziemi. Na bitewnych polach w Morgarten z 1315 r., czy Sempach z 1317 r. znajdują się kaplice poświęcone Jakubowi jako orędownikowi w bojach.Szwajcarskie towarzystwo przyjaciół szlaku na witrynie internetowej przedstawia trasy prowadzące przez Szwajcarię, poza tym szczegółowo opisuje poszczególne etapy trasy. Poza stroną szlaku św. Jakuba, strona federacji wszystkich towarzystw podaje odsyłacz do strony okręgu berneńskiego, www.jakobsweg.ch., przez tę część kraju przechodzi szlak Jakubowi. Autorzy strony, działający aktywnie w stowarzyszeniu akcentują istotę tej trasy dla wspólnej europejskiej historii i starają się ciągle dbać o trwałość szlaku. Przejawia się to w organizowanych wystawach, odczytach, pracach badawczych, oznakowaniu tras, itp.

Strony internetowe: