Droga św. Jakuba w Europie

Niemcy

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo oraz spore doświadczenie i efektywność w odtwarzania szlaku za Odrą i Nysą, właśnie powstanie szlaków we wschodnich Niemczech przyczyniło się do powstania współczesnej Drogi św. Jakuba w Polsce. Przykładem może tu być Ekumeniczny Szlak Pątniczy (Görlitz – Vacha, rok 2003), który stanowił impuls do wytyczenia Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba oraz Via Regia, czy szlaki w Brandenburgii i na Ziemi Lubuskiej nawiązujące do dawnego traktu z Gniezna do Magdeburga.

Pierwszy z odnowionych odcinków Drogi w Republice Federalnej był otwarty w roku 1995 szlak z Norymbergi do Rothenburga, którego gospodarzem jest Fränkischer Albverein z Norymbergi. Tradycja pielgrzymowania w Niemczech zyskuje coraz więcej zwolenników i przyjmuje ona charakter ekumeniczny, mocno podkreślający średniowieczne korzenie Camino de Santiago. W wielu, również małych miejscowościach, możemy spotkać iście „caminowe” Stempelstelle (możliwość wbicia pieczątek do Credenciala), Herberge (schronisko) lub choćby muszle na wystawie lokalnego punktu informacji turystycznej.

Utrzymaniem poszczególnych odcinków szlaku zajmują się lokalne i regionalne organizacje pozarzadowe, z których każda stara się zaznaczyć swoją obecnośc na elementach oznakowania czy tablicach informacyjneych, ale także nieco wyróżnić się wśród innych grup i regionów. Dzięki tej zdrowej konkurencji niemieckie Jakobswege są na ogół oznakowane w sposob bardzo dobry i czytelny, jakkolwiek każdy z odcinków może stosowac nieco innych wzór czy wielkośc elementów oznakowania.

W Niemczech od 1987 r. działa Towarzystwo Przyjaciół Szlaku Św. Jakuba. Liczy 3200 członków. Tak jak struktura towarzystw hiszpańskich, posiada lokalne oddziały.
Na stronie www.deutsche-jakobus-gesselschaft.de zamieszczone są główne kierunki działalności stowarzyszenia. Zalicza się do nich:

  • praca badawcza i dokumentacja (corocznie na kongresach lokalnych spotyka się od 100 do 200 osób)
  • informacja i porada (wg danych z portalu internetowego w 2004 r. ponad 7 tys. osób skierowało swoje pytania do biura stowarzyszenia), wydawanie kwartalnika;
  • współpraca europejska (obecność na międzynarodowych kongresach, organizacja obchodów święta Karola wielkiego w Akwizgranie udziałem kapłanów ze szlaku św. Jakuba)
  • ochrona dziedzictwa kulturowego: znakowanie tras przebiegających przez terytorium Niemiec: Norymberga-Konstancja (do Szwajcarii), Kolonia-Akwizgran (do Belgii) Kolonia- Trewir (do Francji)