Droga św. Jakuba w Europie

Czechy

Tradycja pielgrzymowania do Santiago powoli odradza się u naszych południowych sąsiadów. Łatwiej jednak spotkać czeskich pątników na szlaku w Hiszpanii, niż nad Wełtawą. Główną przyczyną trudności w odtwarzaniu szlaku jest trwający od kilkuset lat dystans Czechów do religii i spraw z nią związanych. Lata komunizmu i komercjalizacji stan ten tylko pogłębiły.

Jednak wokół szlaku z Łużyc do Pragi i dalej w kierunku Bawarii zebrała się grupa powiązana z praskim stowarzyszeniem „Ultreia”, która stara się popularyzować ten czeski odcinek Svatojakubské Cesty. Wyrazem tego sa np. organizowane przejścia szlakiem z Hradka n.Nisou do Pragi (lipiec 2010) i z Pragi do Ratyzbony (lipiec 2011). Szlaki te wprawdzie wytyczone i zorganizowane zostały w ścisłej współpracy z pielgrzymami z Niemiec, ale kolejni czescy poutnici włączają się do pomocy. Nieco inaczej wygląda sprawa na Morawach, które tradycyjnie są regionem katolickim, o większym zaangażowaniu wspólnot kościelnych. Jednakże jest to katolicyzm bardziej tradycyjny, ludowy, który nie wypracował dotąd grupy chcącej zająć się odtworzeniem szlaków. W naturalny sposób we wschodniej części Republiki Czeskiej mogłyby powstać szlaki prowadzące z Krakowa do Wiednia lub z Raciborza przez Bramę Morawską do Wiednia oraz Czeskiego Krumlowa. Możliwe, że po dojściu polskich odcinków Drogi św. Jakuba na Śląsk Cieszyński podjęte zostaną tu pewne działania.

Oznakowanie:
Bardzo skromne. Naklejkami o średnicy 2,5 cm naklejonymi na dystansowe strzałki kierunkowe szlaków pieszych oznakowane sa tylko punkty węzłowe. Na trasie z Pragi do Bawarii pojawia się także oznakowanie międzynarodowego szlaku rowerowego I-24.

Wydawnictwa: 
W języku polskim: „Żytawska Droga św. Jakuba”, Janice 2010
W języku niemieckim:  „Zittauer Jakobsweg”, Zittau 2010

Noclegi:
głównie w pensjonatach, schroniskach i pokojach prywatnych. W obiektach parafialnych rzadko (z powodu niewielkiej ilości zagospodarowanych parafii), ale pielgrzymi przyjmowani bardzo chętnie.

Ważniejsze miejsca w internecie:

www.ultreia.cz – strona praskiego stowarzyszenia „Ultreia”

www.zittauer-jakobsweg.de – dostępna także w języku polskim strona Żytawskiej Drogi św. Jakuba

www.vwv.cz/jakub/ceskar.php –  strona w języku czeskim, poświęcona szlakowi z Pragi do Bawarii

www.jakobus-gesellschaften.de/jizni-varianta.html – szlak Praga-Všeruby/Eschelkam opisany w języku czeskim na niemieckojęzycznym portalu