Nyska Droga św. Jakuba, otwarta oficjanie w 2010 r, prowadzi doliną Nysy Kłodzkiej, biorąc swój początek przy Źródle św. Jakuba koło Głuchołaz, do Skorogoszczy, gdzie łączy się ze szlakiem wzdluż Via Regia. Nyska Droga św. Jakuba stanowiła w przeszłości ważny trakt handlowy, łącząc Wrocław z Nysą i dalej Morawami. Dla opieki nad pielgrzymami powstawały schroniska i szpitale. Jedno z takich miejsc znajdowało się w Nysie, założone w 1239 przez zakon bożogrobców. Trasa liczy ponad 106 km i przebiega w części wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Na szlaku spotkamy kościoły ku czci św. Jakuba w Nysie (bazylika) i Skorogoszczy.

Aby rozpocząć nawigację na urządzeniu mobilnym naciśnij przycisk w prawym górnym rogu mapy.

Noclegi

Miejsca przyjazne pielgrzymom

O miejscach przyjaznych pielgrzymom napiszemy wkrótce!

Galeria

Galeria już wkrótce!

Polecane przewodniki

Jesienią 2010 wydany został przewodnik po odcinkach Drogi św. Jakuba w Województwie Opolskim zawierający opis Drogi Nyskiej. Informacje na temat przewodnika znajdują się tutaj.