Wielkanoc 2021

“Wiielki tłum (…) wziął gałązki palmowe i wyszedł mu na spotkanie”. „…oto zjawił się tłum. A Judasz szedł na ich czele”. „Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami…”. „Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza”. „Piłat, chcąc zadowolić tłum…”. „Lecz oni wołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj go!”. „Lud zaś stał i patrzył”. Tłum…

Droga odosobnienia

„Wielki tłum (…) wziął gałązki palmowe i wyszedł mu na spotkanie”. „…oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele”. „Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami…”. „Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza”. „Piłat, chcąc zadowolić tłum…”. „Lecz oni wołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj go!”. „Lud zaś…